Departamentul de Management al Deşeurilor Radioactive (DMDR) are în componenţă două instalaţii de interes naţional:

  • Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive;
  • Depozitul Naţional de Deşeuri Radioactive de Joasă şi Medie Activitate Băiţa, jud. Bihor.
Personal
Infrastructura
Rapoarte anuale
Autorizatii

Misiunea DMDR este gestionarea la nivel naţional a deşeurilor radioactive instituţionale provenite din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în domenii ca învăţământ, medicină, agricultură, industrie (din afara ciclului combustibilului nuclear), în conditii de securitate radiologica a personalului operator, populaţiei şi mediului.